Реклама

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното Извънредно положение в страната ни, Борса Балев работи според предписаните разпоредби под строги санитарно-хигиенни изисквания.

Приемането на поръчките продължава както онлайн, така и по телефон или имейл.

Ще приемаме и експедираме Вашите поръчки без промяна в стандартните ни срокове.

Осъществявава се редовна дезинфекция на работните и складовите ни помещения.

Ограничава се достъпът на външни лица до складовите ни бази и обекти.

В случай на промяна на обстановката в страната, ще Ви информираме своевременно за процеса на работа.

Работим с намален състав за да сведем до минимум физическите контакти.

 

Гр.Плевен

Бул."Христо Ботев"74

Тел: 064 810989

Нац.тел: 0700 10 395

Количка  

продукт (празна)
Advertising