Реклама

ИЗРАБОТКА НА КЛИШЕТА ОТ ФОТОПОЛИМЕР ЗА ПЕЧАТИ

 

 

Изисквания за изработка:

Документ за съдебна регистрация за поръчка на фирмени печати. Предоставя се подписано и подпечатано копие на регистрацията, което остава в БОРСА БАЛЕВ. За печати без фирмени и лични данни не се изисква документ за регистрация!

Точно описание на формата на печата, текста и изображението. При наличие на фирмено лого, трябва да се предостави във векторен формат.

Количка  

продукт (празна)
Advertising