"Веселин Балев" ЕООД е основано през 1992г. Понастоящем, както и в продължение вече на повече от двадесет и пет години "Веселин Балев" ЕООД извършва мащабна търговска дейност с основен предмет: търговия на едро и дребно със стоки - канцеларски материали, офис материали и офис оборудване и услуги; посредничество; рекламна предпечатна подготовка на материали.

Адрес за кореспонденция и складова база:

гр. Плевен, бул Христо Ботев 74

e-mail: borsa_balev@abv.bg

Телефони:

0700 10 395

064/810989

064/807809

Lets

От 8ми май 2015г. "Веселин Балев" ЕООД е сертифициран като единствен разпространител на марката LETS за България.

Centrum

От 9ти януари 2015г. "Веселин Балев" ЕООД е сертифициран като единствен разпространител на марката CENTRUM за България.

ISO 9001: 2000

През ноември 2007 г. успешно приключи процеса по сертифициране на компанията по стандартите ISO 9001: 2000. Одиторите на Lloyd’s Register Quality Assurance се убедиха в разработените и прилагани на практика процедури за гарантиране на качеството, а клиентите ни получиха още една световно призната гаранция за качество на продуктите и услугите ни.