Поверителност на лични данни

Във "Веселин Балев" ЕООД смятаме за най-важен приоритет защитата на Вашата лична информация. Като напълно потвърждаваме факта, че Вашата лична информация Ви принадлежи, правим всичко възможно да я съхраняваме надежно и внимателно я обработваме.

Събираме минимално количество информация само с Ваше разрешение и я използваме за целите, за които е предназначена. Не предоставяме информацията на трети страни без Ваше знание.

Ние във "Веселин Балев" ЕООД полагаме всички усилия, за да гарантираме защитата на Вашите данни. Използваме хостинг услуги предоставяни от водещите доставчици в България и се стремим да надграждаме всеки ден.

Благодарим Ви за проявеното разбиране, интерес и подкрепа.

Възможно е да споделяме Вашите данни със следните лица:

Куриерски фирми с които работим при извършване на доставки на територията на страната и правоприлагащите органи – когато сме задължени да направим това или когато трябва да защитим „Веселин Балев“ ЕООД.

Информацията, която потребителя предоставя за регистрация на сайта, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Тя ще бъде използвана единствено за целите на Електронния магазин и изпълнението на поръчките.

Допълнителна информация

„Веселин Балев “ ЕООД поддържа и притежава собствеността върху сайта borsa-balev.com от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), „Веселин Балев “ ЕООД предоставя информация за дружеството, публикувани в страниците Контакти и За нас