Политика за връщане на стоките

Уважаеми клиенти,

според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Двегодишният период започва да тече от деня, в който получите продукта:

  • ако си купите някакъв продукт в магазин и си тръгнете оттам с него, периодът на гаранцията започва да тече от тази дата
  • ако сте платили за продукта, но той ви е доставен по-късно, 2-годишният период започва да тече от датата на доставката

Затова винаги трябва да пазите разписките и документите за доставка.to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ДА. След като закупена по интернет стока бъде доставена, разполагате с 14 дни да решите дали да я задържите. Това право на отказ обаче не важи при покупката на:

  • нетрайни стоки
  • запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати, след като са разпечатани
  • билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели, за автомобили под наем и за кетъринг услуги за определени дати и др.

Ако купувате цифрово съдържание – като музика или видео онлайн – не можете да се откажете от покупката, след като започне изтеглянето или стрийминга, ако преди това сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.

Ако имате нужда се свържете с КЗП може да натиснете тук.